Vilniaus universitetas kviečia studijuoti

          Plačiau ...

Šiaulių universiteto informacija

          Švietimo ir mokslo ministerija šiemet Šiaulių universiteto bakalauro studijų programoms Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (3,5 m.) bei Specialioji pedagogika ir logopedija (4 m.) skyrė po 15 valstybės finansuojamų studijų vietų. Į jas pretenduoti gali atitinkamas sąlygas tenkinantys šių metų  abiturientai: išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos valstybinius egzaminus, surinkę pakankamą konkursinį balą, išlaikę motyvacijos vertinimą ir kt.
          Plačiau apie priėmimą.

 

Dėmesio!

          Nuo 2017 m. pasikeitė priėmimo tvarka į profesines mokyklas. Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. priėmimas bus vykdomas centralizuotai per LAMA BPO sistemą.
          Plačiau apie priėmimą.

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

Ugdymas karjerai

          Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios svarbios tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

          Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:

           Informacijos apie profesijas galite rasti gimnazijos informaciniame centre.

         Savęs pažinimo klausimais kreiptis į gimnazijos mokytoją Genovaitę Šaulienę. Mokytoja dirba 31 kabinete.   

 

Numatoma veikla 2019-2020 m.m.

Eil.

Nr.

Veikla

Tikslas

Orientacinė  data

Atsakingas

1.       

Klasių valandėlės karjeros planavimo temomis (IVgimn. kl.).

Pažinti karjerai svarbias  asmenybės charakteristikas.

Visus  mokslo metus.

G.Šaulienė, psichologas,

klasių vadovai

2.       

Susitikimai su profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais.

Susipažinti su studijų gali-mybėmis, studijų progra- momis.

Iki 2020 m. sausio mėn.  

G.Šaulienė, klasių vadovai

3.       

Išvykos profesiniam akira-čiui plėsti.

Supažindinti mokinius su   profesijų pasauliu.

Visus mokslo metus.

 

 

Klasių vadovai

4.       

Bendradarbiavimas su Rietavo turizmo ir  verslo informacijos centro atstovu.

 

Supažindinti su verslo ir turizmo paslaugomis, dalyvauti konferencijoje.

2019 m. lapkričio mėn.

G.Šaulienė, klasių vadovai

5.       

„Profesijų pasaulyje  2020”

Susipažinti su profesijomis.

 

2020 m. sausio mėn.

G.Šaulienė, psichologė L. Vaškelytė-Lukoševičienė, Soc.pedagogė J. Jonikienė

6.

,,Aukštųjų mokyklų mugė 2020’’ (IVgimn. kl.).

Susipažinti su studijų galimybėmis.

2020 m. sausio mėn.

G.Šaulienė, IV  klasės vadovė

7.

Stendinė informacija

Teikti informaciją karjeros ir studijų galimybėmis.

Visus mokslo metus.

G.Šaulienė,

8.       

Susitikimai su KASTU     organizacijos atstovais      (mokymasis užsienyje).

Susipažinti su organizacija  Kastu  ir studijų galimy-bėmis užsienyje.

2019 m. spalio mėn.

2020 m.

vasario mėn.

G.Šaulienė, klasių vadovai

 

 

 

Karjeros ugdymas

      2012 m. prasidėjo projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

      Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

      Siekiant įgyvendinti šį tikslą, buvo sukurtas ir kelerius metus diegiamas Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis. Projektas baigtas 2014 m. gegužės mėnesį.

      Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizuoja mokinių profesinį veiklinimą bei vykdo projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

      Į šio projekto veiklą įsitraukė ir mūsų gimnazijos 5 – 8 klasių, I – IV gimn. klasių mokiniai. Profesinio veiklinimo tikslas - padėti mokiniams pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdyti profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

      Daugiau informacijos apie projektą galite rasti: http://www.mukis.lt.

      2014 m. gruodžio mėn. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai susipažino su policininko, virtuvės šefo, automobilių remontininko, kirpėjo, kosmetologo, keramiko profesijomis.

      2015 m. sausio mėn. 6b klasės mokiniai ir I a, c klasių gimnazistai lankėsi Rietavo policijos komisariate. Profesinio veiklinimo užsiėmimo metu mokiniai susipažino su policininko profesija bei darbo aplinka.

Loreta Vaškelytė – Lukoševičienė, gimnazijos psichologė.

Studijos užsienyje

      FOX - nemokamas studijų užsienyje organizatorius, padedantis atsakingai pasirinkti užsienio studijų programas, įstoti į populiariausius Europos universitetus ir nepaklysti tankiose stojimo procedūrų džiunglėse. Šių metų FOX šūkis – „Siek svajonės!“

      Š.m. spalio 8 d. gimnazijoje lankėsi FOX konsultantė Daiva Gramalienė, kuri abiturientams pravedė integruotą profesinio orientavimo ir anglų kalbos pamoką. Mokiniai susipažino su studijų galimybėmis Europos universitetuose. Šis studijų organizatorius padeda aukščiausios klasės Anglijos, Danijos ir Olandijos universitetams pritraukti gabų jaunimą, o Lietuvos jaunimui – pasirinkti tinkamiausias ir svajones atitinkančias studijas.

      Gimnazistai gali susisiekti su FOX konsultante Daiva Gramaliene el. paštu (daiva.gramaliene@fox.lt) ir gauti atsakymus, susijusius su studijomis Danijoje, Olandijoje, Jungtinėje Karalystėje.

      Daugiau informacijos apie FOX ieškokite gimnazijos internetiniame puslapyje, skyrelyje „Ugdymas karjerai“.

Loreta Vaškelytė – Lukoševičienė, gimnazijos psichologė.

Susipažinkime su muziejininko profesija

      ESF akademijos veikloje dalyvaujantys III klasės gimnazistai atliko savo pirmąją užduotį. Užduotis – sukurti trumpą filmuką apie pasirinktą profesiją. Mūsų gimnazistai kviečia susipažinti su muziejininko profesija. O kas gali geriau papasakoti apie šią profesiją, jei ne Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius, Rietavo miesto garbės pilietis Vytas Rutkauskas ir istorijos mokytoja, muziejininkė Audronė Gečienė. Pokalbis su šiais savo darbą mylinčiais žmonėmis mokiniams davė neįkainuojamą dovaną – šiltą , nuoširdų bendravimą.

      Filmą kūrė: Mindaugas Jovaišas, Ligita Lukauskaitė, Gabija Jonušaitė, Viktorija Kiudelytė, Aušrinė Sauserytė, Laurynas Pabijonas. III-čių gimnazinių klasių mokiniams kurti filmą padėjo IIa gimn. klasės mokinys Julius Jonikas.

      www.youtube.com/watch?v=KGISw8gBgQU

Gimnazijos psichologė L. Vaškelytė-Lukoševičienė

Testai

Asmenybės testas http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/

Tinkamo darbo testas http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

 Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

Mokymo įstaigos Lietuvoje

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm

Informacija apie studijas

http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/

http://www.kurstoti.lt/

 Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

 Gyvenimo aprašymo rengimas

http://www.smpf.lt/lt/programos/europass/europass_cv

 

Darbo paieška

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://naujasdarbas.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

 

Leidiniai

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

http://www.manager.lt/content/files/74908825548304d38b0ed6.pdf

 

Siūlome Jums pasižiūrėti LRT, Lietuvos darbo biržos, Euroguidance ir kitų autorių sukurtus filmus apie profesijas.

LIETUVOS UNIVERSITETAI

Valstybiniai universitetai

 

Pavadinimas

Daugiau   informacijos

Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija

http://www.lka.lt/lt/titulinis.html

Kauno technologijos universitetas

http://ktu.lt/

Klaipėdos universitetas

http://www.ku.lt/

Lietuvos kūno kultūros akademija

http://www.lkka.lt/

Aleksandro Stulginskio universitetas

http://www.asu.lt/pradzia/lt/

Mykolo Romerio universitetas

http://www.mruni.eu/lt/

Šiaulių universitetas

http://su.lt/index.php

Vilniaus dailės akademija

http://www.vda.lt/index.php/pageid/465

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

http://www.vgtu.lt/

Lietuvos edukologijos universitetas

http://www.vpu.lt/

  Lietuvos muzikos   ir teatro akademija 

http://lmta.lt/

  Lietuvos   sveikatos mokslų universitetas

  http://lsmuni.lt/lt/

  Vytauto Didžiojo   universitetas 

  http://www.vdu.lt/lt/

 

 Nevalstybiniai universitetai

Pavadinimas

Daugiau informacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

http://www.ism.lt/index.php?lang=1

LCC tarptautinis universitetas

http://www.lcc.lt/lt/

Verslo ir vadybos akademija

http://www.ksu.lt/

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

http://www.tvm.vu.lt/lt.php

Kauno Kazimiero Simonaičio universitetas

http://www.ksu.lt/

Europos humanitarinis universitetas

http://www.ehu.lt/lt

 

 

 

Visų mokymosi įstaigų klasifikatorius

http://www.studijos.lt/istaigu_klasifikatorius

 

  LAMABPO tinklapis http://www.lamabpo.lt

 

                                    Tinkamas profesijos pasirinkimas – tik pažinus save

    Daugeliui jaunuolių neretai sunku nuspręsti, veikti po studijų. Toks klausimas kyla net ir gerai besimokantiems. Koučingo specialistas Kęstutis Mikalojūnas įsitikinęs, kad savęs pažinimas yra vienas esminių dalykų, norint tinkamai pasirinkti specialybę. Kaip jaunuoliams ieškoti būdų save pažinti? Kas svarbu pažinimo procese ir kodėl mokykloje taip svarbu ugdyti polintį ieškoti atsakymų pačiam žmogui?

    Asmenybės pokyčių ekspertai pastebi, kad ugdymo įstaigose pernelyg mažai dėmesio skiriama tam, kad jaunas žmogus būtų skatinamas pats gilintis į save, savo poreikius ir norus bei atrasti, kas jam patinka per praktinį darbą.

    „Geriausia būtų, kad apie karjerą būtų kalbama jau darželyje. Mokykloje karjera galėtų būti ta grandis, kuri tarsi stuburas jungtų visus mokomus dalykus. Jei moksleivis nežino, kam jam reiks matematikos, tai ir mokytis dažniausiai neįdomu. Visai kitaip būtų, jei žinotų, kaip srityje, apie kurią mąstoma, naudojama matematika. Vis dėlto dažnesnis klausimas, kylantis dar mokyklos suole, yra ne apie tai kur konkretūs dalykai bus naudojami, bet apskritai apie tai, kokią profesiją pasirinkti. Jei toks klausimas iškilo, veikiausiai moksleivis jau yra kelyje, kuris kur nors nuves“,  – įsitikinęs K. Mikalojūnas.

    Anot jo, yra du būdai, padedantys apsispręsti. Pirmasis – eiti link karjeros plano nuosekliai, pradedant savęs pažinimu, tada mokymosi bei darbo pasaulio tyrinėjimu, o tada karjeros planavimu ir to plano įgyvendinimu. Kitaip tariant, atsakant į klausimus, kas esu, kur einu ir  kaip ten pateksiu. Kitas būdas neprieštarauja aprašytam, tik papildo. „Kuo daugiau ir kuo anksčiau moksleivis turės galimybę realiai „pasimatuoti“ konkrečią profesiją, tuo bus lengviau pasirinkti. Tai padaryti galima įvairiai, pavyzdžiui, pabūti kokioje nors įmonėje „šešėliu“ pusdienį ar ilgiau ir pamatyti savo akimis, veikia tos srities profesionalai“, – pataria specialistai. 

    Dar vienas efektyvus būdas – atlikti praktiką ar bent trumpam įsidarbinti, kad ir atostogų metu. Uždirbta suma veikiausiai nebus tokia svarbi, kaip neįkainojama darbinė patirtis, kurios nesuteikia mokykla ir universitetas. Be tiesioginės patirties, bus užmegzti ryšiai su kitais darbuotojais, įvyks susipažinimo su darbdaviais procesas, kuris padės ateityje lengviau rasti bendrą kalbą.

    „Jei moksleiviui reikės pagalbos apsisprendimo procese, jis visada ras, tačiau nereikėtų pamiršti, kad geriausius atsakymus žino tik pats žmogus“, – apibendrina K. Mikalojūnas.

 

    Daugiau informacijos apie karjeros planavimą rasite projekto „Be Firsty“ vaizdo paskaitoje „Karjeros planavimas: mitai ir ateities prognozės“ (lekt. Kęstutis Mikolajūnas)

    Nuoroda į paskaitą: http://www.firsty.lt/be-firsty/karjeros-planavimas-mitai-ir-ateities-prognozes-vaizdo-paskaita/5-127

        Projektas "Be Firsty" yra orientuotas į informacijos apie karjeros planavimo proceso skleidimą. Medžiaga parengta Erasmus + programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Medžiaga atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą. Projekto rengėjas: Firsty.lt, 2015 m

Firsty.lt pradeda karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo projektą „Be Firsty“ ir kviečia žiūrėti nemokamas video paskaitas, kurios padės atsakyti į kylančius klausimus karjeros tema.

 

Susipažink – naujasis „Žinau viską“ portalas

        „Žinau viską“ – tai Eurodesk Lietuva atsinaujinęs portalas, kuriame dar patogiau gali rasti informacijos apie savanorystę, studijas, darbą, stažuotes, finansavimo paiešką ir kitas galimybes. Kad ir koks bebūtų klausimas – pradėk su Eurodesk Lietuva komanda!

       Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 34 Europos valstybėse ir teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu.

       Net jei portale neatrasi atsakymo į savo klausimą – kreipkis į Eurodesk Lietuva komandą, kuri būtinai nukreips tinkama linkme ir patars, kur galėtum ieškoti reikiamos informacijos. http://www.zinauviska.lt/lt

VU studijų direkcijos naujienlaiškis

VGTU Jaunojo inžinieriaus mokykla

       Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau septintąjį sezoną kviečia moksleivius į nemokamas temines paskaitas Jaunojo inžinieriaus mokykloje (JIM).

       Plačiau...Pirma diena.    Antra diena.

        KTU naujienlaiškis

        VGTU kviečia į stovyklą.

        Ar kada pagalvojote?

        Klaipėdos valstybinės kolegijos informacija.

         Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakultetas.

         Geriausiai viduriniojo ugdymo programą baigusių eilės sudarymo 2017 m.tvarkos aprašas

 

VGTU ir vėl kviečia moksleivius į temines paskaitas Jaunojo inžinieriaus mokykloje (JIM)!

Pirmosios paskaitėlės ir ekskursijos prasideda jau spalio 18 d. Visą paskaitų tvarkaraštį galite rasite čia: http://www.vgtu.lt/norintiems-studijuoti/moksleiviams/jaunojo-inzinieriaus-mokykla/449 .

Registracija vyksta elektroniniu paštu jim@vgtu.lt

 arba telefonu 8 5 274 4949.

Lietuvos edukologijos universitetas tradiciškai kviečia 11–12 klasių moksleivius į „Jaunojo pedagogo akademiją“ . Moksleiviai geriau pažins pedagogo profesiją, ugdysis lyderystės, bendravimo, komandinio darbo ir organizacinius įgūdžius.

Baltijos-Amerikos laisvės fondas kviečia visus 11 klasių moksleivius dalyvauti BAFF lyderystės akademijos vasaros stovyklos programos konkurse.

BAFF Lyderystės Akademijos misija yra mokyti naują inovatorių, lyderių, verslininkų, kartą. BAFF suteiks stipendiją 30-čiai jaunųjų lyderių iš visų trijų Baltijos šalių. Lyderystės Akademijos stovyklos dalyviai turės galimybę priimti įvairiausius iššūkius, išmokti nepriklausomai mąstyti ir efektyviai vadovauti Specialiai paruošti dėstytojai padės dalyviams išmokti naudotis savo unikaliomis savybėmis ir patirtimis, mokantis verslumo ir lyderystės, taip pat padės lavinti jų įgūdžius.
Plačiau...

Moksleiviai, turite unikalią galimybę apsilankyti dr. Kristupo Saboliaus Vaizduotės laboratorijų paskaitose, vyksiančiose šeštadieniais – vasario 18, kovo 4 ir 18 dienomis – nuo 14 iki 17 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (Vilniuje). Jums šios paskaitos – nemokamos! Paskubėkite registruotis (iki sausio 23 d.) ir pasidalinkite kvietimu su kitais!
Plačiau...