Tėvelių dėmesiui!

          Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija vykdo mokinių registraciją į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmą klasę 2022-2023 mokslo metams.
          Pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami mokytis vaikai, kuriems einamaisiais (kalendoriniais) metais sukanka 6 m. ir penkiamečiai, kurių tėvai pageidauja, jog jų vaikai lankytų priešmokyklinio ugdymo grupę.
          Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais (kalendoriniais) metais sukanka 7 metai. Pradinis ugdymas vaikui pradedamas teikti vieneriais metais anksčiau t. y. nuo 6 metų, jei vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam einamaisiais (kalendoriniais) metais sukako 6 metai.
          Dokumentus dėl priėmimo galima užpildyti ir pateikti atvykus į gimnaziją arba elektroniniu paštu dalia.remeikiene@rietavogimnazija.lt iki 2022 m. balandžio 30 d

          Registruojant mokinį į pirmą klasę būtina pateikti:

          Registruojant į priešmokyklinio ugdymo grupę būtina pateikti:

          Dokumentų formos pateikiamos.
          Asmenys, elektroniniu paštu išsiuntę prašymus, apie jų gavimą bus informuojami elektroniniu paštu.
          Iškilus neaiškumams, kreiptis mob. telefonu 8 659 68 315.


Gedulo ir vilties dienos minėjimas

          Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginyje, organizuotame Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus darbuotojų, dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai ir skautų „Vykinto“ draugovės nariai. Renginys vyko Girėnų kaime, prie partizanų žeminės. Moksleiviai dalyvavo kitokioje istorijos ir pilietiškumo pamokoje.

Projektinių darbų pristatymas

          Ia ir Ib gimn. kl. mokiniai pristatė savo projektus. Darbų temos labai įvairios: nuo Rietavo istorijos, tautosakos palikimo, gyvenamosios aplinkos tyrimo, savo giminės medžio istorijos, sporto ir stalo žaidimų iki kosmoso platybėse skriejančios Urano planetos bei dailės projekto - stalviršyje nutapyto Gyvybės medžio. Direktorė A. Lengvenienė pasidžiaugė įdomiais projektiniais darbais ir įteikė padėkas.

Pilietiškumo diena

          Pilietiškumo dienos veiklos buvo skirtos Gedulo ir vilties dienai paminėti. Pagerbėme tremtinių ir partizanų atminimą. ROKIM direktorius V. Rutkauskas papasakojo apie rietaviškių sukurtas įamžinimo vietas, paminklus, kryžių, pasodintą ąžuolų parką partizanams ir tremtiniams, pasakojo apie jų likimus. Direktorė A. Lengvenienė priminė, kam turime dėkoti už laisvę. Pavaduotoja N. Dovidauskienė dalijosi savo giminės prisiminimais. Mokiniai uždegė žvakutes, tylos minute pagerbė atminimą. Vėliau atvykę kariškiai iš Plungės pulko mokiniams pravedė edukaciją. Moksleiviai domėjosi kariuomenės atliekamomis funkcijomis, dalyvavo rungtyse. Gimnazistai savo dienos patirtį ir įspūdžius užrašė minčių žemėlapyje.

Archyvas [ 1 ]           [ 2021 ] [ 2020 ] [ 2019 ]