Tėvelių dėmesiui!

          Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija vykdo mokinių registraciją į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmą klasę 2022-2023 mokslo metams.
          Pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami mokytis vaikai, kuriems einamaisiais (kalendoriniais) metais sukanka 6 m. ir penkiamečiai, kurių tėvai pageidauja, jog jų vaikai lankytų priešmokyklinio ugdymo grupę.
          Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais (kalendoriniais) metais sukanka 7 metai. Pradinis ugdymas vaikui pradedamas teikti vieneriais metais anksčiau t. y. nuo 6 metų, jei vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam einamaisiais (kalendoriniais) metais sukako 6 metai.
          Dokumentus dėl priėmimo galima užpildyti ir pateikti atvykus į gimnaziją arba elektroniniu paštu dalia.remeikiene@rietavogimnazija.lt iki 2022 m. balandžio 30 d

          Registruojant mokinį į pirmą klasę būtina pateikti:

          Registruojant į priešmokyklinio ugdymo grupę būtina pateikti:

          Dokumentų formos pateikiamos.
          Asmenys, elektroniniu paštu išsiuntę prašymus, apie jų gavimą bus informuojami elektroniniu paštu.
          Iškilus neaiškumams, kreiptis mob. telefonu 8 659 68 315.


Karjeros diena

          Gegužės 23-25 d. pradinių klasių mokiniams vyko ugdymas kitaip - Karjeros diena. Mokiniai lankėsi įmonėse, susipažino su įvairiomis profesijomis. Aplankė Jurkų ūkį, Atliekų surinkimo aikštelę, siuvyklėlę, muziejų, žirgyną, meno mokyklą, komunalinį ūkį, gaisrinę, „Plungės lagūną“, kartono fabriką. Penkios klasės dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Menas ir chemija“. Mokiniai buvo maloniai sutikti įstaigų darbuotojų, o kai kurie jau dabar nusprendė, kuo taps užaugę. Dienos prabėgo turiningai ir linksmai.

Pradinio ugdymo mokytojos Irena Kaulienė, Rita Grajauskienė, Genovaitė Šaulienė

Šeimos diena

          Šiltas ir nuoširdus mūsų bendruomenės - didelės šeimos - susibūrimas.Geri žodžiai, skambios dainos, linksmi šokiai aidėjo arenoje. Šeimos diena nuspalvinta puikia nuotaika ir gerumu.

Spaudos atgavimo ir knygos diena

          Šiandien visa diena skirta žemaitiškų tekstų ir knygos skaitymui. Minime Spaudos atgavimo ir knygos dieną, prisimename rašto istoriją, nepamirštame žemaičių tarmės.

Archyvas [ 1 ]           [ 2021 ] [ 2020 ] [ 2019 ]