Veikla

 1. Ugdymas.
 2. Pagalba.
 3. Išorės vertinimo ir vidinio įsivertinimo išvados.
 4. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 2, 4 ir 6 klasės mokinių pasiekimų vertinimo ataskaita.
 5. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo ataskaita.
 6. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos lygmens švietimo stebėsenos rodikliai.
 7. Mokinių apklausos ataskaita.
 8. Tėvų apklausos ataskaita.
 9. Mokytojų apklausos ataskaita.
 10. Gimnazijos biudžetas.
 11. Finansinių ataskaitų rinkiniai.
 12. Darbo užmokestis.
 13. Parama.
 14. Šio mėnesio veiklos planas.
 15. 2018 m. veiklos ataskaita.
 16. 2019 m. veiklos ataskaita.
 17. 2020 m. veiklos ataskaita.
 18. 2021 m. veiklos ataskaita.