Korupcijos prevencija

            Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas- užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis gimnazijos veikloje.

            Susidūrus su korupcijos apraiškomis Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje kreiptis į Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-24 įsakymu sudarytą Antikorupcijos komisiją

            Elena Gedminienė, komisijos pirmininkė, el p.elena.gedminiene@rietavogimnazija.lt;

            Vilma Kučinskienė, komisijos narė, el. p. vilma.kucinskiene@rietavogimnazija.lt;

            Kristina Maslauskienė, komisijos narė, el. p. kristina.maslauskiene@rietavogimnazija.lt;

  1. Komisijos darbo reglamentas.
  2. Programos įgyvendinimo planas.
  3. Korupcijos prevencijos programa.
  4. Dėl Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašo tvirtinimo.